సూపర్ స్టార్ Mahesh జీ తెలుగు కుటుంబంలోకి

ప్రతి సంక్రాంతికి అల్లుళ్ళు వస్తారు ఈ సంక్రాంతికి మొగుడు వచ్చాడు సరిలేరు నీకెవ్వరు సూపర్ స్టార్ 🤩 జీ తెలుగు కుటుంబంలోకి సూపర్ స్టార్ రాకతో సంక్రాంతి మరింత ప్రత్యేకంగా మారింది. ఇలాంటి feeling, never before… ever after!!!! Take a bow! 😍 #MaheshBabuxZeeTelugu https://t.co/3bMF4syWrK — Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) January 15, 2020